Steea Dent - Åstorp

Vi erbjuder

snygga tänder

Var och en av oss tar sitt uppdrag på allvar. Vi respekterar personlighet, behov och mänsklig värdighet för varje person. Vi vill hjälpa människor att förbättra sin livskvalitet.

De patienter som kommer in vår klinik har att känna sig som hemma. Från början har vi beslutat att göra vårt bästa. Vi är glada att kunna utföra detta ändamål varje dag

De lösningar vi erbjuder är anpassade till livsstil och finansiella möjligheter för varje patient. Först varje insats förklaras, räknas varje operation uppnås med öppenhet, och resultatet är klar.

För att alla de insatser för att komma naturligt, närmar STEEA DENT kliniken utnämningarna öppet, med respekt för tidsplanen för sina patienter

Estetisk Tandvård

Tandblekning

FGM Reklam

På Steea Dent har vi hjälpt tusentals patienter i syfte att få ett vackrare leende. Det vanligaste man brukar vilja ha hjälp med är missfärgade tänder. Hos Steea Dent erbjuder vi blekning av tänderna, du bleker dina tänder enkelt och säkert själv hemma. Du får noggranna instruktioner av oss innan du startar din behandling. Vi använder oss av blekningsmedlet Opalescence. Så här går din tandblekning tillInnan vi startar din tandblekningsbehandling tar vi noga reda på om du behöver ta bort tandsten eller om andra åtgärder behöver utföras innan tandblekningen. Denna kontroll ingår i priset. Ibland kan man behöva besöka en tandhygienist innan man startar behandlingen. Våra tandtekniker tillverkar en blekskena helt anpassad efter dina tänder. Skenan hämtar du ut efter 1-2 veckor.

Tillsammans med tandläkare eller tandhygienist går ni igenom hur behandlingen går till. Ni bestämmer styrka på tandblekningen och hur du ska sköta dina tänder under din tandblekning. En tandblekningsgel appliceras i den tunna, personligt anpassade blekskenan. De flesta väljer att bleka tänderna under natten och sover med skenan, men det går givetvis bra att bleka tänderna på dagen också.

Behandlingstiden för tandblekning varierar, det beror på vilket resultat du som patient vill uppnå och hur dina tänder ser ut från början. Det vanligaste är en behandlingstid mellan 3-5 dagar. Redan efter det första behandlingstillfället kan de flesta se en förändring.Att tänka på efter din tandblekning För att resultatet av din tandblekning ska hålla så länge som möjligt rekommenderar vi att du är försiktig med sådant som kan missfärga tänderna, exempelvis kaffe, te, tobak och rött vin. Det är också viktigt att du är noga med din munhygien och borstar tänderna morgon och kväll. Resultatet kan då hålla i många år. Om du frekvent nyttjar färgrika ämnen såsom ovannämnda produkter kan du behöva upprepa behandlingen.

      Upp

Skalfasader

Om du har missfärgade tänder, mellanrum eller fula fyllningar går detta att komma till rätta med, en skalfasad kan vara lösningen. Skalfasaden byggs upp individuellt efter din tand och resultaten brukar bli mycket bra.

Vi erbjuder dig:
 • Protetik porslin återställande av skadade framtänder (genom håligheter eller sprickor)
 • Moderna estetisk tandvård metoder
 • Dental piercing och tatueringar
      Upp

Behandling

tandläkare

Undersökning

Innan Steea Dent påbörjar en behandling utförs en undersökning och ett kostnadsförslag tas fram. Undersökningen innebär att vi letar efter hål och eventuella dåliga fyllningar som bör bytas ut. Vi kontrollerar också tandkött, tunga och gom. I vissa fall krävs också undersökning av käkled och tuggmuskulatur. Vi röntgar också för att få en heltäckande bild av din tandstatus. På Steea Dent använder vi oss av den digitala röntgentekniken, som gör att vi snabbt får upp bilderna på en bildskärm. Digitala röntgenbilder kräver lägre stråldos och är mer miljövänlig. Digitala röntgenbilder gör det lättare för oss att visa och förklara vad vi ser. Efter undersökningen ställer vi en diagnos och berättar för dig vilken tandvård som du är i behov av. Du får också ett kostnadsförslag .

      Upp

Lagning

På Steea Dent utför vi olika typer av lagningar, beroende på vad som passar den enskilde patienten bäst. Om patienten vill, bedövar vi, vilket ger en helt smärtfri lagning. Vi börjar med att ta bort all karies från den angripna tanden, sedan fylls hålet med ett kompositmaterial i samma färg som tanden. Fyllningen putsas sedan och anpassas så att bettet känns bra. Vi byter även ut fyllningar vid behov.

      Upp


Rotbehandling

Rotbehandling på en tand behöver utföras om hålet i tanden blivit så djupt att pulpan skadats. Bakterierna som trängt ner i tanden via hålet kan döda pulpan.

En rotbehandling kräver oftast fler en ett besök hos tandläkaren. Vid det första tillfället avlägsnas all karies, sedan öppnas rotkanalen upp för att ta bort tandpulpan. Rotkanalen fylls sedan igen med ett bakteriedödande medel. Vid nästa besök fylls tanden med ett material som ersätter död vävnad, det går till på ungefär samma sätt som när man lagar en tand.

När man rotfyllt en tand måste det även göras en kompositfyllning på kronan alternativt en porslinskrona el dyl. efter att tanden är rotfylld.

      Upp
Friska tänder

Parodontologi

Tandköttet sjukdom är ett vanligt dental problem som kan leda till att förlora en tand. Gingivit (tandköttet inflammation) och parodontit (tandlossning) är de vanligaste tandköttet sjukdomar bland vuxna. På grund av allvarliga komplikationer, behandling av dessa sjukdomar i tidiga stadier är oerhört viktigt.

Vi erbjuder dig:
 • Gums sjukdomar förebyggande
 • Gingivit och parodontit behandling
 • Ocklusal balansering behandling för parodontala tänderna
 • Mjuka vävnader-parodontal kirurgisk behandling (liten parodontal kirurgi, undertandkötet tand skalning).
      Upp

Protetik

tänder - proteser

Nya tänder

Proteser

En protes kan ersätta några eller alla tänder, och förlorat tandkött. Vi tillverkar proteser speciellt för dig och dina behov. Vi tillverkar hel- eller delproteser. Delproteser är vanligast och sätts fast i dina tänder. Om du förlorat alla tänder i en käke görs en helprotes som sugs fast i gommen.

För att få en snygg protes krävs noggranna förberedelser. Protesen görs med hjälp av en avgjutning av din käke. Behandlingen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Fram till färdig protes brukar det behövas fyra till fem besök på Steea Dent. Om du har helprotes krävs det lite övning för att tala och tugga obehindrat. En protes behöver skötas minst lika bra som vanliga tänder. Man måste skölja protesen efter varje måltid, och rengöra protesen ordentligt två gånger om dagen. Använd en mjuk tandborste och protestandkräm, oparfymerad flytande tvål eller oparfymerat diskmedel. Borsta samtidigt gom och tandkött, dels för att få rent, och dels för att massera så att du får en ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna. Det är viktigt att protesen aldrig torkar ut.

Avtagbar protetik (kronor, broar, fasader)

Garanti 2 år. Detta förutsätter att man en gång per år gör en kontroll/undersökning för att se att inga större förändringar i munnen sker.

      Upp

Tandimplantat (mer om tandimplantat här)

Hos Steea Dent erbjuder vi olika implantatsystem för att vi ska kunna erbjuda den behandling som lämpar sig bäst för varje enskilt fall. Om man har förlorat en tand är implantat det bästa alternativet eftersom en konstgjord tand som sitter permanent fungerar som vanliga tänder. Givetvis är den estetiska aspekten också mycket viktig, tanden ska se ut och kännas så naturlig som möjligt.

Implantatbehandlingar består av två delar, först den kirurgiska delen, sedan den protetiska delen. På Steea Dent utförs båda delar av behandlingen. Tandtekniker på kliniken tillverkar de nya tänderna utifrån avtryck som tagits efter kirurgin. Att göra tandimplantat tar lite tid, men när de väl är på plats är det som att ha sina egna, naturliga tänder igen!

      Upp

Fast protetik (proteser)

Garanti 1 år. Detta förutsätter att man efter 6 mån gör en kontroll/undersökning för att se att inga större förändringar i munnen sker.

Total Protes

Tandkrona

Om en tand blivit ordentligt skadad eller om en stor del av den egna tandkronan är borta är en ny krona oftast det bästa alternativet. Man slipar till den befintliga tanden för att ge plats åt kronmaterialet. Den befintliga tanden blir sedan ett fäste för den nya kronan. Om det endast finns en liten bit kvar av den naturliga tanden kan man förlänga den med ett stift för att kronan ska kunna fästa.

Patient och tandläkare bestämmer tillsammans lämplig färg på tanden, sedan tas ett avtryck som skickas till tandteknikerna på City Dental. Tandteknikerna tar sedan fram en krona som till utseendet ser ut som dina övriga tänder.

      Upp

Bro

Om du saknar en eller flera tänder kan en tandbro vara lösningen. Om de närliggande tänderna är friska, används de som stöd och fäste för bron. Man kan även förankra tandbroar i tandimplantat. En tandbro kan omfatta allt ifrån två tänder till en hel käke. City Dentals tandtekniker framställer bron och tillverkar den så att den ser ut som dina naturliga tänder.

      Upp

Tandskenor

Bettskena

Om du gnisslar tänder under natten när du sover kan vi hjälpa dig. Tandgnissling beror ofta på stress och sliter på dina tänder. Det kan också leda till ömmande käkar och huvudvärk. På Steea Dent tillverkar vi en bettskena efter att vi gjort en bedömning av just dina problem. Vi gör ett avtryck av dina tänder och du kan hämta din skena inom 1-2 veckor. Skenorna vi tillverkar är mycket nätta vilket gör att du inte störs av den lika mycket.

      Upp

Snarkskena

Steea Dents snarkspecialist kan hjälpa dig som lider av snarkning. Vi skapar en snarkskena, aktivator som är anpassad efter din över- och underkäke som hjälper till att vidga luftvägarna under sömnen. En aktivator är en liten tandställning i hårdplast. Den bärs i munnen under sömnen och försvårar för munhålans och svalgets mjuka vävnader att falla samman och förhindra luftflödet till lungorna. Tandläkare som är kunniga i terapiformen kan utforma, konstruera och inpassa dessa speciella hjälpmedel specifikt för det behov den enskilde individen har. I nyligen genomförda kliniska studier har läkare och tandläkare funnit att en väl genomförd behandling innebär en avsevärd förbättring av patientens symtom vid fall av social snarkning och lindrig OSA. Aktivatorn arbetar på tre sätt: Den håller underkäken i ett framskjutet läge. Den håller tungan borta från mjuka gommen och bakre svalgväggen. Den stabiliserar vävnaderna i svalget genom ökad muskeltonus. En väl genomförd terapi innebär en kombinationseffekt av de tre ovanstående punkterna. Behandling med olika typer av tandställningar är inte någon ny idé. De användes under 1930-talet, men först under 1980-talet började läkare och tandläkare tillsammans utveckla behandlingsformer till förmån för patientens hälsa.

      Upp

Tandskydd

Tandskydd för hockeyspelare

Hockey är en av de tuffaste sporter man kan utöva, vilket märks inte minst på alla skydd man måste ha för att spela hockey idag. Tänderna är en av de mest drabbade kroppsdelarna och närkamp med klubba är den vanligaste orsaken till att skador på tänderna uppstår.

Hos Steea Dent framställer vi tandskydd som är helt anpassade efter dina eller ditt barns tänder.

Tandskydd för kampsportsutövare

Om du utövar kampsport (exempelvis thaiboxning, boxning eller rugby) finns ofta ett regelverk som säger att du måste bära tandskydd när du utövar din sport. Boxare måste exempelvis alltid bära ett tandskydd som är individuellt anpassat.

Om tandskydden

Vi anpassar tjockleken på ditt tandskydd utifrån vilken sport det är du utför. Skyddet är gjort i flera skikt och i olika material, ett mjukt inre och ett hårt yttre. Tandskyddet kan inte helt eliminera skador på tänderna vid ett kraftigt slag, men begränsar skadorna ansenligt.

      Upp

Dental Profilax

Tand

Ända sedan urminnes tider har människor letat efter sätt att rengöra sina tänder och mun. Första försöken visas under medeltiden och renässansen. Förebyggande av dentala sjukdomar har alltmer blivit en nödvändighet i dag mer än någonsin för att förhindra sjukdomar eller komplikationer som är svåra och smärtsamma att behandla efteråt. Vi erbjuder dig:

 • Rätta tandhygien instruktioner (borsta tekniker, tandtråd användning, särskilda inter-proximal borstar användning, proteser hygien, tandvård implantat hygien)
 • Periodontal sjukdomar prevention (mun skölj, munvatten rätt användning)
 • Bakteriell plackkontroll
 • Sprickor och Fosses tätning
 • Professionell rengöring och ultraljud tandvård skalning
 • Speciella fack fluoridering förfaranden
      Upp

Tandsten

Tand sten

Nästan alla får tandsten. När det väl har bildats tandsten kan du inte borsta bort den själv. Du måste få hjälp av din tandhygienist eller tandläkare som skrapar bort den med speciella verktyg.

Tandsten är en bakteriebeläggning som lägger sig på dina tänder. Om den får sitta kvar på tanden förenas den med de olika kalksalterna som finns i din saliv. Blandningen hårdnar snabbt och blir till tandsten. På sikt kan tandsten orsaka både tandlossning och karies. Det är viktigt att tandsten tas bort i tid. Har du otur, kan den annars leda till tandkötts- inflammation och därefter tandlossning.

När tandstenen täcker tandköttskanten, kommer du inte åt att borsta rent där. Då kan inflammationen luckra upp tandköttet så att det skapas en djup ficka, där bakterierna kan sprida sig och angripa käkbenet som förstör fästet för tänderna. Så småningom är tandlossningen ett faktum. Låt det inte gå så långt. Borsta tänderna noga, håll rent mellan tänderna och besök Steea Dent duktiga tandhygienister, som hjälper dig att bli av med din tandsten.

      Upp

Kirurgi och Implantat

Implantat

Implantat Nobel Biocare

Tandimplantat är vanligen metallskruvar av titan som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som konstgjorda tandrötter som tandläkaren sedan kan fästa en tandkrona på. Ofta är ett tandimplantat den estetiskt mest tilltalande lösningen om du vill ersätta en eller flera saknade tänder. En helkeramisk tandkrona eller tandbro som fästs vid ett tandimplantat är en komplett och vacker lösning för ett vackert leende.

-Hur fungerar tandimplantat?

Efter operationen växer käkbenet ihop med tandimplantatet som därför blir ett bra stöd för konstgjorda tänder. Proteser och broar som sätts på implantat sitter fast i munnen - en viktig fördel när du ska äta och prata. Detta gör att proteser och broar liksom enstaka kronor som placerats på implantat, känns mer naturliga än avtagbara proteser. En del patienter tycker att vanliga proteser är obehagliga eller kan inte använda dem på grund av inflammationer, dåligt protesunderlag eller kväljningar. Dessutom måste vanliga broar fästas på tänder på var sida om det utrymmet där det saknas tänder. En annan fördel med implantat är att inga angränsande tänder behöver prepareras eller slipas ned för den nya ersättningstanden eller tänderna. Behandling med implantat kräver att det finns tillräckligt med käkben för att kunna fästa implantaten. Noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera optimalt. Tandkött och käkben måste hållas friska för att behandlingen ska lyckas på sikt.

-Hur går det till?

Behandlingen kräver undersökning, noggrann planering och information. En omfattande röntgenundersökning behöver göras. Med en varsam operationsteknik placeras titanskruvar – fixturer – i käkbenet. Antalet styrs av hur många tänder som skall ersättas. Ingreppet tar normalt 1-3 timmar. Beroende på när du får det färdiga arbetet kan du få en tillfällig tandersättning som skydd. På fixturen/fixturerna placeras den slutgiltiga konstruktionen. Tiden mellan operation och slutresultat varierar beroende på olika faktorer men vanligtvis tar en implantatbehandling mellan 3-6 månader.

-Hur länge håller implantat?

Implantaten håller oftast livet ut beroende på var de sitter. En annan viktig faktor för att implantaten skall hålla livet ut är att man är noggrann med munhygienen, vi rekommenderar därför att man regelbundet besöker en tandhygienist.

I stort sett alla patienter kan behandlas med implantat. Varje fall är unikt och planeras och utförs på ett sådant sätt som är anpassat till patienten. Antalet tänkbara fall och kombinationer är stort. Nedan presenteras de vanligaste alternativen.

      Upp

Implantat frågor och svar

Nobel care implantat

-Vad är ett tandimplantat?

Ett tandimplantat är en liten titanskruv som verkar som ersättare för den del av roten som gått förlorad i en naturlig tand. Tandimplantat kan placeras över eller i underkäken. Eftersom titan är ett biokompatibelt material integreras tandimplantatet med benet och blir ett bra fäste för ersättningstanden. Tandimplantat kan användas i lösningar för att ersätta en eller flera saknade tänder.

-Varför ska jag välja tandimplantat?

Det finns flera skäl till att överväga att skaffa ett tandimplantat. När rotstrukturen från en naturlig tand saknas kan käkbenet krympa ihop. Detta kan göra att ditt ansikte ser äldre ut än det egentligen är. Du behöver inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Vanligtvis håller implantatet hela livet.

-Hur mycket kostar tandimplantaten?

Utgifterna för tandersättning med tandimplantat beror på flera faktorer, till exempel hur många tänder som ska ersättas och det antal tandimplantat som behövs för att stödja ersättningständerna. Vissa extra behandlingar kan behövas innan tandimplantaten kan sättas in, för att tandimplantaten säkert ska fungera.

En specifik kostnadsuppskattning kan bara erhållas efter undersökning av tandläkare. Efter en grundlig diagnostisk undersökning rekommenderar tandläkaren vilken behandling som är bäst i just ditt fall.

-Kommer tandimplantat att fungera för mig?

Alla människor som saknar en eller flera tänder på grund av skador, sjukdom eller tandröta kan vara lämpliga för tandimplantat. Den avgörande faktorn är hur mycket ben som finns tillgängligt. Din tandläkare avgör bäst om tandimplantat är en genomförbar lösning för just dig.

-Är hög ålder ett problem?

Ibland uttrycker äldre patienter oro över att deras ålder kanske förhindrar dem från att dra nytta av alla fördelar med tandimplantat. Men i det här fallet är hälsan en mer avgörande faktor än åldern. Om du är frisk nog för att kunna få en tand utdragen är du förmodligen frisk nog för att sätta in tandimplantat. Patienter som lider av vissa kroniska sjukdomar bör inte behandlas med tandimplantat. Din tandläkare avgör om tandimplantat är lämpligt för dig efter noggrann utvärdering av din hälsa och tandstatus.

-Vilka fördelar har tandimplantat jämfört med proteser eller en tandbro?

Man förbättrar utseendet, exempelvis Om du tappar hela tanden (krona och rot) blir käkbenet mindre och ansiktet ser då ofta äldre ut än det är. Tandimplantat sätter stopp för detta på ett sätt som konventionella proteser eller en tandbro inte kan.

Friska tänder bevaras med konventionella tandbroar måste tänderna intill den saknade tanden vanligtvis slipas ned för att tandbron ska kunna förankras. Med tandimplantat behöver de friska tänderna ofta inte förändras. Vid en permanent lösning behöver du inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Vanligtvis håller implantatet hela livet.

-Hur kommer tandimplantaten att påverka mitt liv?

Tandimplantatstödda tandersättningar fungerar som vanliga tänder, de ser även ut och känns som naturliga tänder. Det betyder att du kan äta och dricka precis som vanligt. Men det viktigaste är att tandimplantat oftast förbättrar livskvalitén på ett mycket konkret sätt. Personer som har känt sig generade och oroade för sina tandproblem blir ofta överväldigade av vad de nya permanenta tänderna kan göra för självkänslan.

-Kommer mina tänder att se naturliga ut?

När tandimplantat används i kombination med modern protetisk tandvård, kommer säkert komforten och funktionen att överträffa dina förväntningar. Det är oftast svårt att se skillnaden mellan dina nya tänder och naturliga tänder.

-Kommer jag att kunna tugga lika hårt som med mina naturliga tänder?

Ja. Efter en kort period av anpassning kan tuggkapaciteten jämföras med naturliga tänders.

-Hur lång tid tar det att sätta in ett tandimplantat?

I dag finns det moderna guidade kirurgiska tekniker som gör det enklare att sätta in tandimplantat – implantatet kan sättas in vid ett enda behandlingstillfälle med hjälp av titthålskirurgi. Den nya metoden har underlättat processen oerhört, både för patienter och tandläkare. Den största fördelen med metoder med titthålskirurgi är att mjukvävnaden påverkas minimalt. Detta innebär läktiden och det obehag som är förknippat med traditionell implantatbehandling reduceras betydligt.

En konventionell behandling kan ta mellan tre och sex månader. Tandläkaren sätter först in implantatet, som sedan får läka in i käkbenet under tre till sex månader. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in.

Vilken metod som används beror din tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas. Dessa faktorer avgör också hur många besök som behövs hos tandläkaren under behandlingsperioden.

-Är behandlingen smärtsam?

Precis som med all kirurgi kan visst obehag upplevas. Att sätta in ett enda implantat orsakar vanligtvis mindre obehag än att sätta in flera.

Bedövningsmedel och lugnande medel används ofta för att minska eventuella obehag när tandimplantatet sätts in. De flesta patienter säger att de kände sig mycket mer tillfreds med behandlingen än de hade föreställt sig.

Våra läkare kan skriva ut mediciner som lindrar eventuella obehag. Be din tandläkare berätta om andra patienter som redan genomgått behandlingen, så att du kan få ta del av deras erfarenheter.

-Hur kommer jag att må efter behandlingen?

Smärre utgjutningar och svullnader i tandköttet samt i mjukvävnaden efteråt är normalt. Men oftast kan besvären, om sådana uppstår, behandlas med vanliga smärtstillande medel. Vanligtvis kan du vara tillbaka på arbetet dagen efter.

- Hur ska jag sköta mina tandimplantat?

Dina nya tänder måste skötas och kontrolleras regelbundet, precis som dina naturliga tänder. Borsta och använd tandtråd enligt instruktioner av din tandläkare eller tandhygienist. Besök din tandläkare var sjätte månad, eller oftare om så behövs.

      Upp

Olika implantat

Implantat Astra tech

En tandlucka

Singelimplantat är i detta fall att rekommendera för att eliminera behovet av att slipa ner friska närliggande tänder. En tandkrona ansluts sedan till implantatet. Även ur estetisk synvinkel blir resultatet oftast mer tilltalande än vid konventionella metoder.

Stor tandlucka i fronten eller sidopartierna Här fungerar implantaten som stöd för en brokonstruktion som kan innefatta olika antal tänder beroende på luckans storlek samt patientens önskemål och behov.

Tandlös patient (full bro)

Här placeras ett flertal implantat (normalt 6st i överkäken och 5st i underkäken) på strategiska ställen i käkbågen för att stödja den hästskoformade brokonstruktionen. Denna konstruktion är fastskruvad eller fastcementerad och kan inte avlägsnas av patienten själv.

Täckprotes

Om det av någon anledning endast skulle placeras ett par implantat, kan dessa inte stödja en full bro. Då framställs en protes som sedan hålls fast och till viss del också stöds av implantaten. Detta gör att protesen sitter på plats när patienten talar eller tuggar. Dock kommer de största krafterna att upptas av slemhinna och underliggande ben. På så sätt motverkas överbelastning av implantaten.

      Upp

Kirurgi

Tanduttagning

När bör man ta bort en tand?

Utan tänder är det svårt att finfördela maten och producera tal. En hel tandrad är också en viktig del av utseendet och ett vackert leende. Bristen på tänder kan dessutom leda till funktionsstörningar i munnen och käken.

Man brukar dra ut en tand när det inte finns några andra alternativ. Ibland är tanden svårt skadad att den inte längre går att rädda. Det finns flera skäl till att ta bort en tand. Tanden kan vara svårt kariesangripen, eller så kan patienten ha långt gången tandlossning, parodontit. Det kan finnas en akut varhärd längst ner i tandens rot eller så kan tanden vara svårt skadad till följd av en olycka. I vissa fall kan man också behöva ta bort en tand i samband med tandreglering eller protetiskt behandling. Borttagning av en tand görs också ofta vid en tandsanering före strålbehandling.

Visdomständer
Visdomständerna kommer vanligen fram i 20års åldern. En del visdomständer kan man lämna delvis utväxta eller utan att ha vuxit ut alls. Ibland saknar man visdomständer helt. För det mesta brukar visdomständerna orsaka mer skada än nytta. När visdomständerna inte längre får plats i tandbågen förhindras de från att komma fram.

Ofullständig tandsprickning medför ofta en inflammation i vävnaden runt tanden, vilket kallas perikoronit. Perikoronit kan orsaka smärta, en hettande känsla och svullnad samt begränsningar i munnens öppningsrörelse. Tandköttsfickan kan utsöndra var, vilket gör att man kan koppla dålig smak och lukt till sjukdomsbilden. Perikoronit behandlas med antibiotika, men när det lugnat ner sig bör man ta bort visdomstanden för att undvika en ny inflammation. Eftersom visdomständerna dessutom ligger längst bak i tandbågen är de svåra att hålla rena och angrips lätt av karies.

      Upp

Radiologi

Radiologi

Termen röntgen faktiskt hänvisning till den strålning som används för att göra bilden på filmen. Den röntgenbild eller bild på filmen är den resulterande bilden som vi ser. En röntgenbild är en mycket viktig diagnostiskt verktyg. Dessa bilder visar tandläkaren många saker som inte är synliga genom att bara titta i munnen. Därför röntgenbilder är en viktig del av en grundlig och fullständig prövning. För att göra en ordentlig check-up, är det viktigt att röntgenbilder används för att hjälpa till med den visuella tentamen. Utan en korrekt användning av båda, kommer en sämre undersökning och sämre behandlingsresultat.

 • Dental bedömning
 • Bite-wing
 • Retroalveolar röntgenstrålar
 • periapikal individuella röntgenstrålar
      Upp