Steea Dent - Åstorp

Vad kostar det?

Hur mycket kostar ett tandläkarbesök egentligen? Det är en fråga som är nästan omöjlig för oss att svara på innan vi har undersökt dina tänder.

Vi på Steea Dent följer Försäkringkassans referensprislista. Vad är referensprislista? Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Du kan läsa mer om referensprislista på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket webbplats (öppnas i ett nytt fönster). Man kan bläddra i referensprislista här

Nedan kan du läsa om tandvårdstöd, och du kan använda vårt högkostnadsskydd kalkylator för att se hur mycket måste du betala om du skulle ha större tandproblem

Kolla alltid med oss vilka möjligheter finns. Vi kan erbjuda avbetalning på upp till 6 månader rätefritt

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

Högkostnadsskydd i tandvårdsstödet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny period i högkostnads­skyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger 15 000 kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv